සීදූවේ STF වැටලීමකින් ගෝඩා ලීටර් දස දහසක් ඇතුළු මත්පැන් නිෂ්පාදන උපකරණ තොගයක් හමුවෙයි (ඡායාරූප)

Sunday, 07 June 2020 - 10:35

%E0%B7%83%E0%B7%93%E0%B6%AF%E0%B7%96%E0%B7%80%E0%B7%9A+STF+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B6%BD%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%9C%E0%B7%9D%E0%B6%A9%E0%B7%8F+%E0%B6%BD%E0%B7%93%E0%B6%A7%E0%B6%BB%E0%B7%8A+%E0%B6%AF%E0%B7%83+%E0%B6%AF%E0%B7%84%E0%B7%83%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%87%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%85%E0%B7%94+%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%82%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B6%B1+%E0%B6%8B%E0%B6%B4%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%AB+%E0%B6%AD%E0%B7%9C%E0%B6%9C%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%84%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92+%28%E0%B6%A1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%96%E0%B6%B4%29
සීදූව කිඹුලාමුල්ල කලපු ප්‍රදේශයේ පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකාය සිදුකළ වැටලීමකදී නීති විරෝධී මත්පැන් නිෂ්පාදනයට යොදාගන්නා ගෝඩා සහ උපකරණ රැසක් සොයාගෙන තිබෙනවා.

ඊයේ මෙම වැටලීම සිදුකර ඇත්තේ ගෝනහේන කඳවුරේ නිලධාරීන් කණ්ඩායමක් විසින්.

එහිදී ගෝඩා ලීටර් දස දහසක්, එංජිමක් ද සමග බෝට්ටුවක්, යකඩ බැරල් 100ක්, ගෑස් සිලින්ඩර් 24ක් සහ ප්ලාස්ටික් බූලි 47ක් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.

සැකකරුවන් කිසිවෙකුත් අත්අඩංගුවට ගෙන නොමැති අතර සොයාගත් උපකරණ වැඩිදුර විමර්ශන සඳහා සීදූව පොලිසියට භාරදී තිබෙනවා.