මැතිවරණය ගැන දැක්වූ විවිධ අදහස් (වීඩියෝ)

Tuesday, 30 June 2020 - 13:28

%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B6%BA+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1+%E0%B6%AF%E0%B7%90%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%96+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B0+%E0%B6%85%E0%B6%AF%E0%B7%84%E0%B7%83%E0%B7%8A+%28%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%29


උණුසුම්වන දේශපාලන වේදිකාවේ පක්ෂ විපක්ෂ දේශපාලනඥයින් පළකළ අදහස් කිහිපයක් දැන්.


මීළඟ භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර වෙන්දේසිය අනිද්දා
Saturday, 11 July 2020 - 19:54

කාණ්ඩ දෙකක් යටතේ සිදුවන භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර වෙන්දේසියක්... Read More

පසුගිය රජය ලබා ගත් ණය වලින් කිසිවක් කර නැහැ - අගමැති මහින්ද
Saturday, 11 July 2020 - 19:44

තම රජය ණය ලබාගෙන සංවර්ධන කටයුතු සිදුකළත්, පසුගිය රජය ලබාගත්... Read More

දෙවන කොරෝනා රැල්ලේ වගකීම ආණ්ඩුවටයි - සජිත්
Saturday, 11 July 2020 - 19:41

දෙවන කොරෝනා රැල්ලක් ඇති වීම සම්බන්ධයෙන් රජය වගකිව යුතු බව... Read More