වැලි සහ පස් ප්‍රවාහන රියදුරන් පිරිසක් අහංගමදී විරෝධතාවක

Tuesday, 30 June 2020 - 17:45

%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%BD%E0%B7%92+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B6%B4%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B7%84%E0%B6%B1+%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B7%84%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B6%AF%E0%B7%93+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%B0%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%9A
වැලි සහ පස් ප්‍රවාහනයේදී බලපත්‍ර ක්‍රමය අවලංගු කර ඇතත්, ඇතැම් පොලිස් ස්ථාන මගින් බලපත්‍ර නොමැති බව සඳහන් කර නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බව පවසමින් ලොරි රථ රියදුරන් පිරිසක් අද විරෝධතාවක නිරතවුණා.

අහංගම නගරයේදී පැවති එම විරෝධතාවයේදී තමන්ට සාධාරණ විසඳුමක් ලබාදෙන ලෙසයි ඔවුන් ඉල්ලා සිටියේ.