තැපැල් ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමට එන රාජ්‍ය සේවකයන්ට විශේෂ දැනුම්දීමක්

Tuesday, 30 June 2020 - 18:08

%E0%B6%AD%E0%B7%90%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%A1%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B6%BA+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%81+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B6%91%E0%B6%B1+%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%A2%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B7%83%E0%B7%9A%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A7+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%81%E0%B7%9A%E0%B7%82+%E0%B6%AF%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B7%8A
තැපැල් ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමට එන රාජ්‍ය සේවකයන්ට විශේෂ දැනුම්දීමක්

මෙවර මහමැතිවරණයේ තැපැල් ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා වලංගු හැඳුනුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීමට අපොහොසත්වන ඕනෑම පුද්ගලයෙකුට තැපැල් ඡන්දය භාවිත කිරීමට අවස්ථාව හිමිනොවන බව මැතිවරණ කොමිසම පවසනවා.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කොමිසම පෙන්වාදෙන්නේ ජාතික හැඳුනුම්පත, වලංගු රියදුරු බලපත්‍රය, වලංගු ගමන් බලපත්‍රය හෝ මැතිවරණ කොමිසම විසින් නිකුත්කරන තාවකාලික හැඳුනුම්පත එහිදී පිළිගනු ලබන බවයි.


මේ අතර අදාළ නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් දැක්වෙන්නේ ඡන්දය ලකුණු කිරීම සඳහා පැමිණෙන විට සෞඛ්‍ය ආරක්‍ෂිත ක්‍රම අනුගමනය කරමින් සියලු ඡන්ද දායකයන් පැමිණිය යුතු බවයි.

එසේම ඡන්දය ලකුණු කිරීම සඳහා නිල් / කළු පැහැති පෑනක් රැගෙන ඒම සුදුසු බවයි එහි වැඩිදුරටත් දැක්වෙන්නේ.