දිවයිනේ සියලුම දිස්ත්‍රික්කයන්හි ඡන්ද පත්‍රිකා මුද්‍රණය කර අවසන්

Tuesday, 30 June 2020 - 18:19

%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BD%E0%B7%94%E0%B6%B8+%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B7%84%E0%B7%92+%E0%B6%A1%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF+%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8F+%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B6%BA+%E0%B6%9A%E0%B6%BB+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B6%B1%E0%B7%8A
මේ වනවිට සියලුම දිස්ත්‍රික්කයන්හි ඡන්ද පත්‍රිකා මුද්‍රණය කර අවසන් බව රජයේ මුද්‍රණ දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් රජයේ මුද්‍රණාලයාධිපතිනී ගංගානි ලියනගේ ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ ඉදිරි දිනවලදී ඊට අනුබද්ධ සෙසු කටයුතු ද අවසන් කිරීමට නියමිත බවයි.

මේ අතර විධිමත් සෞඛ්‍යාරක්ෂණ ක්‍රමවේද යටතේ මැතිවරණ මුද්‍රණ කටයුතු නියමිත පරිදි සම්පූර්ණ කිරීමට රජයේ මුද්‍රණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සියලු කටයුතු යොදා ඇති බවයි එම නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් දැක්වෙන්නේ.