දොඹකරයක නැග වරාය වෘත්තීය සමිති නායකයින් තුන්දෙනෙකු විරෝධතාවක (වීඩියෝ)

Wednesday, 01 July 2020 - 13:27

%E0%B6%AF%E0%B7%9C%E0%B6%B9%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B6%9A+%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B6%9C+%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%BA+%E0%B7%80%E0%B7%98%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%93%E0%B6%BA+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%94+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%B0%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%9A+%28%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%29


කොළඹ වරායේ නැගෙනහිර බහාලුම් පර්යන්තයේ සවි කිරීම සඳහා චීනයෙන් ගෙන්වූ ග්‍රැන්ටි දොඹකර, කඩිනමින් එහි ස්ථාපිත කරන ලෙස ඉල්ලා වරාය වෘත්තීය සමිති නායකයින් තුන්දෙනෙකු අඩි 187 කින් යුත් දොඹකරයක නැගී විරෝධතාවක් ආරම්භ කර තිබෙනවා.

අදාළ ඉල්ලීමට විසඳුම් ලබා නොදුනහොත් මාරාන්තික උපවාසයක් දක්වා එය ක්‍රියාත්මක කරන බවයි කොළඹ වරායේ වානිජ කර්මාන්ත හා සේවා ප්‍රගතිශීලි සේවක සංගමයේ ප්‍රධාන ලේකම් ශ්‍යාමල් සුමනරත්න හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශයට සඳහන් කළේ.