ජනතාව ගැන සිතන රජයක් ඕනේ (වීඩියෝ)

Thursday, 02 July 2020 - 14:46

%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B6%B1+%E0%B6%BB%E0%B6%A2%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%95%E0%B6%B1%E0%B7%9A+%28%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%29
හොරකම ,දුෂණය ,නොමැති නව  රජයක් රටට අවශ්‍ය බව බොහෝ ජනතාව පවසනවා.

එළබෙන මැතිවරණයෙන් පසු බිහිවිය යුත්තේ කුමන රජයක්ද? යන්න පිළිබඳ ජනතා අදහස් ලබා ගැනීම සඳහා හිරු මහ මඟ කළ සංචාරයකදී ජනතාව එම අදහස් පැවැසුවා.

වත්මන් රජයම ඉදිරියටත් රට පාලනය කළ යුතු බව පවසන ඇතම් ජනතාව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට ශක්තියක් විය හැකි රජයක් ඉදිරියේ දී පත්කළගතයුතු බවද පවසනවා.

ජනතාවගේ නිදහස ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය රැකෙන ආණ්ඩුවක්  අවශ්‍ය බව පෙන්වාදෙන ජනතාව පාර්ලිමේන්තුවට නවකයන් පත්කළ යතු බවද පවසනවා.