මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලේ වැටුප් ගෙවීම සඳහා දේශීය බැංකුවකින් කෙටි කාලීන ණයක්

Thursday, 02 July 2020 - 16:25

%E0%B6%B8%E0%B6%B0%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B6%B8+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B7%98%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B6%85%E0%B6%BB%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B6%BD%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B6%B4%E0%B7%8A+%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%B8+%E0%B7%83%E0%B6%B3%E0%B7%84%E0%B7%8F+%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%81%E0%B7%93%E0%B6%BA+%E0%B6%B6%E0%B7%90%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%99%E0%B6%A7%E0%B7%92+%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B7%93%E0%B6%B1+%E0%B6%AB%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලේ සේවක වැටුප් ගෙවීම සඳහා දේශීය බැංකුවකින් කෙටිකාලීන ණය මුදලක් ලබා ගැනීමට අමාත්‍ය මණ්ඩලය අනුමැතිය ලබාදී තිබෙනවා.

කොරෝනා වසංගත තත්ත්වයත් සමග ආදායම් අඩුවීම නිසා එම අරමුදල දැඩි මූල්‍ය අර්බුදයකට ලක්ව සිටින අතර, මාසිකව රුපියල් මිලියන 135ක් බැගින් භාණ්ඩාගාරයෙන් ප්‍රතිපාදන ලබා ගැනීමට එම අරමුදල විසින් කළ ඉල්ලීම කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවේ විෂයභාර අමාත්‍යවරයා වන අග්‍රාමාත්‍යවරයා විසින්.

ඒ අනුව, භාණ්ඩාගාරයේ මැදිහත්වීම මත අදාළ ණය මුදල දේශීය බැංකුවකින් ලබා ගැනීමටත් සංචාරක ව්‍යාපාරය නැවත යථා තත්ත්වයට පත්වීමත් සමග එම ණය මුදල පියවීම සඳහා කටයුතු සලසා දීමටත් අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිවුණා.