ජනතා අවශ්‍යතා හඳුනා ගනිමින් බැංකු සේවා ක්‍රියාත්මක විය යුතුයි - ජනපති (වීඩියෝ)

Thursday, 02 July 2020 - 20:47

%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%AD%E0%B7%8F+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B6%AD%E0%B7%8F+%E0%B7%84%E0%B6%B3%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8F+%E0%B6%9C%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B6%E0%B7%90%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%94+%E0%B7%83%E0%B7%9A%E0%B7%80%E0%B7%8F+%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B6%9A+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BA%E0%B7%92+-+%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92++%28%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%29


ගම ගොඩනැගීමට නම් ග්‍රාමීය ආර්ථිකය සහ ජනතා අවශ්‍යතා හඳුනා ගනිමින් බැංකු සේවා ක්‍රියාත්මක විය යුතු බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ අවධාරණය කළා.

ජනාධිපති කාර්යාලයේ අද පැවති සාකච්ඡාවකට එක්වෙමින් ජනාධිපතිවරයා සඳහන් කළේ වාණිජ බැංකු ණය සම්පාදනයේදී නිෂ්පාදන ක්ෂේත්‍රයට වඩා වෙළඳ අංශ කෙරෙහි වැඩි අවධානයක් යොමුකළ යුතු බවයි.

දීර්ඝකාලීනව ගෙවීමේ පදනම මත මහා පරිමාණ ලෙස ණය ගෙන ගෙවීම් පැහැර හරින පුද්ගලයින්ට එරෙහිව තදින් ක්‍රියාකළ යුතු බව සඳහන් කළ ජනාධිපතිවරයා, රාජ්‍ය බැංකුවලට අයවිය යුතු ණය අයකර ගැනීමේ ක්‍රමවේදයක් සැකසීමේ අවශ්‍යතාවයද අවධාරණය කළා.