ක්‍රීඩා වැරදි විමර්ශන ඒකකයට ඇවිත් මහේල කියූ සම්පූර්ණ කතාව (වීඩියෝ)

Friday, 03 July 2020 - 11:00

%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%8F+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%BB%E0%B6%AF%E0%B7%92+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B7%81%E0%B6%B1+%E0%B6%92%E0%B6%9A%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%87%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%84%E0%B7%9A%E0%B6%BD+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%96+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B7%96%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AB+%E0%B6%9A%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80+%28%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%29
තමාට අද දින නොපැමිණෙන ලෙස ක්‍රීඩා වැරදි විමර්ශන ඒකකය දැනුම්දුන්නා මිස තමා අද දින පැමිණිය නොහැකි බව ප්‍රකාශ කළේ නැති බව හිටපු ක්‍රිකට් නායක මහේල ජයවර්ධන මාධ්‍ය හමුවේ සඳහන් කළා,

ඔහු කියා සිටියේ පළමුව විමර්ශන ඒකකය තම නීතීඥවරුන් හරහා අද දින පැමිණ ප්‍රකාශයක් ලබාදෙන ලෙස දැනුම් දී තිබූ බවයි.

එහෙත් ඊයේ රාත්‍රී 11 ට පමණ අද දින නොපැමිණෙන ලෙසත් වෙනත් දිනයක් ලබාදෙන බවත් එම ඒකකය තමන්ට දැනුම්දුන්නේ යැයි ඔහු කියා සිටියා.

එහෙත් තමාගේ ගැටළුවක් හේතුවෙන් අද දින නොපැමිණෙන බවට ප්‍රචාරය වීම නිසා එය එසේ නොවේ යැයි තමාගේ පැත්තෙන් සාධාරණය ඉටු කිරීමට විමර්ශන ඒකකයට පැමිණි බවයි ඔහු පැවසුවේ.

එහිදී නිලධාරීන් ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ මහේලගේ ප්‍රශ්නයක් නොව ඒකකය විසින් වෙනත් දිනයක් ලබාදෙන බවයි.