මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ජනතාවට දැනුම්දීමක්

Friday, 03 July 2020 - 16:00

%E0%B6%B8%E0%B7%9D%E0%B6%A7%E0%B6%BB%E0%B7%8A+%E0%B6%BB%E0%B6%AE+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B7%84%E0%B6%B1+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B6%AF%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B7%8A
කොරෝනා ව්‍යාප්තියත් සමග යම් සීමා කිරීම් වලට යටත්ව ක්‍රියාත්මක වූ මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවා සැපයීමේ කටයුතු මේ වනවිට සාමාන්‍ය පරිදි පවත්වාගෙන යාමට හැකිවී ඇතැයි එම දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

ඒ හේතුවෙන් තවදුරටත් දුරකථන මාර්ග ඔස්සේ කල්වේලා ඇතිව දින වෙන් කරවා ගැනීම අවශ්‍ය නොවන බවයි එමගින් නිවේදනය කළේ.

කෙසේ වෙතත්, සේවා කටයුතු සඳහා පැමිණෙන පුද්ගලයන් මූලික සෞඛ්‍ය උපදෙස් අනුගමනය කළ යුතු බවයි අදාළ නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් දැක්වෙන්නේ.