දඹුලු ඔයේ තිබී මියගිය කෙනෙරකගේ සිරුරක් හමුවෙයි (වීඩියෝ)

Saturday, 04 July 2020 - 16:29

%E0%B6%AF%E0%B6%B9%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%94+%E0%B6%94%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%B6%E0%B7%93+%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%9A%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%99%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%84%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92+%28%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%29


දඹුලු ඔයේ කෝන්පලයායගම ප්‍රදේශයේ තිබී මියගිය කෙනෙරකගේ සිරුරක් හමුවී තිබෙනවා.

අවුරුදු 30ක් පමණ වයසැති මෙම සත්වයා හක්කපටස් ආහාරයට ගැනීමෙන් මියයන්නට ඇති බවටයි වනජීවී නිලධාරීන් සැක කරන්නේ.

මෙම කෙනෙරගේ සිරුර වැටී ඇති ස්ථානය ආසන්නයේ තවත් අලියෙකු සැරිසරමින් සිටින බව අප වාර්තාකරු ප්‍රකාශ කළා.

සිරුර පිළිබඳ පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණය හෙට පැවැත්වීමට නියමිත බවයි ගල්කිරියාගම වනජීවී කාර්යාල නිලධාරීන් ප්‍රකාශ කළේ.