පළාත් කිහිපයකට වැසි

Saturday, 04 July 2020 - 17:06

%E0%B6%B4%E0%B7%85%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B7%83%E0%B7%92
ඉදිරි පැය 36 තුළ බස්නාහිර, වයඹ, සබරගමුව, මධ්‍යම, සහ දකුණු පළාත්වල වැසිවාර කිහිපයක් ඇතිවන බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රකාශ කළා.

එසේම, ඌව, නැගෙනහිර සහ උතුර පළාත්වල ස්ථාන කිහිපයක සවස් කාලයේ හෝ රාත්‍රී කාලයේ වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවිය හැකියි.

අකුණු අනතුරු අවම කර ගැනීම පිලිබඳව ජනතාව අවධානයෙන් පසුවිය යුතු බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව කියා සිටියා.