නව සූකර උණ මිනිසාට පැතිරීමේ අවදානමක් නොමැති බව චීනය කියයි

Sunday, 05 July 2020 - 14:17

%E0%B6%B1%E0%B7%80+%E0%B7%83%E0%B7%96%E0%B6%9A%E0%B6%BB+%E0%B6%8B%E0%B6%AB+%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%9A+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B6%AF%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%9C%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%B6%E0%B7%80+%E0%B6%A0%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B7%92
චීනයෙන් සොයා ගත් ජී - ෆෝ ලෙස නම් කෙරුණු නව සූකර වෛරසය මිනිසාට පහසුවෙන් ආසාදනය වීමේ හැකියාවක් නොමැති බව චීන රජය ප්‍රකාශ කළා.

චීන විද්‍යාඥයන් මෙසේ ප්‍රකාශ කළ ද එය වසංගත තත්ත්වයට පත්විය හැකි වෛරසක් ලෙසයි ඇතමුන් හඳුන්වන්නේ.

චීන කෘෂිකර්ම සහ ග්‍රාමීය කටයුතු අමාත්‍යාංශය ප්‍රකාශ කළේ ජී - ෆෝ නව වෛරසයක් නොවන අතර එමගින් දැඩි අවදානමක් පැන නොනගින බවයි.