ටාජ් මහල හෙට සිට යළි විවෘත වේ

Sunday, 05 July 2020 - 14:23

%E0%B6%A7%E0%B7%8F%E0%B6%A2%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%84%E0%B6%BD+%E0%B7%84%E0%B7%99%E0%B6%A7+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%A7+%E0%B6%BA%E0%B7%85%E0%B7%92+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%98%E0%B6%AD+%E0%B7%80%E0%B7%9A
කොවිඩ් 19 ගෝලීය වසංගතය හේතුවෙන් මාස 3ක කාලයක් වසා දමා තිබූ ඉන්දියාවේ අග්‍රා පුරයේ පිහිටි ආදරයේ සංකේතය ලෙස සැලකෙන ටාජ් මහල හෙට සිට මහජන ප්‍රදර්ශනය සඳහා යළි විවෘත කෙරෙනවා.

17 වන සියවසේ ඉදිකළ කිරිගරුඩෙන් තැනූ මෙම ස්මාරකය නැරඹීම සඳහා දිනකදී ඇතුළු කර ගන්නා සංඛ්‍යාව 5000කට සීමා කර ඇති බවයි ඉන්දීය මාධ්‍ය සඳහන් කළේ.

සංචාරකයන් වැඩි වශයෙන් පැමිණෙන ඇතැම් දිනවල එය නැරඹූ සංඛ්‍යාව 80,000කට අධිකයි.

නැවත විවෘත වන ටාජ් මහල නැරඹීම සඳහා මුව ආවරණ පැළඳ පැමිණීම අනිවාර්ය වන අතර, සමාජ දුරස්ථභාවය ද පවත්වා ගත යුතු වනවා.

ෂා-ජහාන්, මෝගල් අධිරාජ්‍යයා මියගිය සිය බිරිඳ වෙනුවෙන් ටාජ් මහල ඉදිකළේ වසර 22ක ප්‍රයත්නයකින්.