ජින්තුපිටිය ප්‍රදේශයේ කොරෝනා ඇති බවට සැකකළ අයගේ PCR වාර්තා එයි

Sunday, 05 July 2020 - 19:54

%E0%B6%A2%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%81%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%B1%E0%B7%8F+%E0%B6%87%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%B6%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B7%83%E0%B7%90%E0%B6%9A%E0%B6%9A%E0%B7%85+%E0%B6%85%E0%B6%BA%E0%B6%9C%E0%B7%9A+PCR+%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8F+%E0%B6%91%E0%B6%BA%E0%B7%92
කොටහේන - ජින්තුපිටිය ප්‍රදේශයෙන් කොරෝනා අසාදනය වී ඇති බවට සැක කළ පුද්ගලයාට PCR පරීක්ෂණ පහකින් පසු කොරෝනා නොමැති බවට තහවුරු වී තිබෙනවා.

මේ අතර ඔහු සමග නිරෝධායනය සඳහා යොමු කළ 154 දෙනාටම එම වෛරසය ආසාදනය වී නොමැති බව තහවුරු වී ඇති බවයි සෞඛ්‍ය අංශ සඳහන් කළේ.