වැඩිමල් සහෝදරයාගේ ජීවිතය උදුරාගත් දේපළ ආරවුල (වීඩියෝ)

Sunday, 05 July 2020 - 21:49

%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%84%E0%B7%9D%E0%B6%AF%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B6%A2%E0%B7%93%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B6%BA+%E0%B6%8B%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B6%B4%E0%B7%85+%E0%B6%86%E0%B6%BB%E0%B7%80%E0%B7%94%E0%B6%BD+%28%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%29


බුත්තල පැල්වත්ත පහේකනුව ප්‍රදේශයේ දේපල ආරවුලක් හේතුවෙන් සහෝදරයින් දෙදෙනෙකු අතර ඇතිවු අරවුලක් දුරදිග යාමේන් වැඩිමහල් සහෝදරයා ජිවිතක්ෂට පත්ව තිබෙනවා.

ජිවිතක්ෂයට පත්වු පුද්ගලයා වයස අවු 53ක පුද්ගලයෙකු වන අතර සිද්ධිය සම්බන්දයෙන් බුත්තල පොලිසිය පරීක්ෂණ සිදු කරනු ලබනවා.