ඔඩ්ඩුසුඩාන් කර්මාන්තශාලාවේ වැඩ ඇරඹීමට සැළසුම්

Monday, 06 July 2020 - 8:15

%E0%B6%94%E0%B6%A9%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B7%94%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%A9%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%81%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A9+%E0%B6%87%E0%B6%BB%E0%B6%B9%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B7%83%E0%B7%90%E0%B7%85%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A
ඔඩ්ඩුසුඩාන් පිඟන් නිෂ්පාදන කර්මාන්තශාලාවේ නිෂ්පාදන කටයුතු පෞද්ගලික ආයෝජකයෙකුගේ සහභාගීත්වයෙන් තොරව සිදුකිරීමට අවශ්‍ය සැළසුම් සකස් කර තිබෙනවා.

ඒ සඳහා කර්මාන්ත හා සැපයුම් කළමනාකරණ හා කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර හා ව්‍යවසාය සංවර්ධන අමාත්‍ය විමල් වීරවංශ අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවකට මේ වනවිටත් අනුමැතිය හිමිව ඇති බව සඳහන්.