පර්පචුවල් ට්‍රෙෂරීස් තහනම දීර්ඝ කරයි

Monday, 06 July 2020 - 14:14

%E0%B6%B4%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B6%A0%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%A7%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%99%E0%B7%82%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%AD%E0%B7%84%E0%B6%B1%E0%B6%B8+%E0%B6%AF%E0%B7%93%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%9D+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%92
පර්පෙචුවල් ටෙ‍්‍රෂරීස් සමාගම විසින් ප්‍රාථමික අළෙවිකරුවෙකු ලෙස සිදුකරනු ලබන ව්‍යාපාර කටයුතු සහ ක්‍රියාකාරකම් තවත් මාස 6කට අත්හිටුවීමට ශ්‍රී ලංකා මහබැංකුවේ මූල්‍ය මණ්ඩලය තීරණය කර තිබෙනවා.

ලියාපදිංචි කොටස් හා සුරැකුම්පත් ආඥා පනත සහ දේශීය භාණ්ඩාගාර බිල්පත් ආඥා පනත යටතේ නිකුත් කරන ලද නියෝගයන්ට අනුකූලව මහබැංකුව මගින් සිදුකරනු ලබන විමර්ශන කටයුතු වලට සහයක් ලෙස එම තීරණයට එළඹි බවයි එමගින් ප්‍රකාශ කළේ.

ඒ අනුව ජුලි 5 වන දින සිට බල පැවැත්වෙන පරිදි තවත් මාස 6ක කාලයක් සඳහා පර්පෙචුවල් ටෙ‍්‍රෂරීස් සමාගමට අදාළ ව්‍යාපාර කටයුතුවල නිරතවීමට නොහැකි වනු ඇති.