ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන්ගේ තැන්පතු සඳහා ගෙවනු ලබන විශේෂ පොලී අනුපාත කිසිදු වෙනසක් නෑ

Tuesday, 07 July 2020 - 11:34

%E0%B6%A2%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B7%82%E0%B7%8A%E0%B6%A8+%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B6%AD%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%94+%E0%B7%83%E0%B6%B3%E0%B7%84%E0%B7%8F+%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%94+%E0%B6%BD%E0%B6%B6%E0%B6%B1+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%81%E0%B7%9A%E0%B7%82+%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BD%E0%B7%93+%E0%B6%85%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%AD+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%94+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%83%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%91
ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි තැන්පතු වෙනුවෙන් ගෙවනු ලබන පොලී අනුපාතයේ කිසිදු වෙනසක් සිදුකර නොමැති බව මුදල් ආර්ථීක හා ප්‍රථිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය පවසනවා.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් එම අමාත්‍යාංශය සදහන් කලේ රටේ සංවර්ධනය වෙනුවෙන් කැපකල ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන්ගේ අනාගතය සුරක්ෂිත කිරීමේ අරමුණින් ක්‍රියාත්මක කල පොලී අනුපාතය අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක කරන බවයි.

ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන්ගෙන් තැන්පතු වෙනුවෙන් ලබා දුන් විශේෂ පොලී අනුපාතය සංශෝධනය ඇති කළ බවට සහ පොලී ආදායම මත ඔවුන් සඳහා ලබා දී තිබූ ආදායම් බදු සහනය ඉවත් කර ඇති බවට පළ වන වාර්තා අසත්‍ය සහ පදනම් විරහිත බවයි මුදල්, ආර්ථික සහ ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය අවධාරණය කළේ.