දේශපාලන වේදිකාව උණුසුම් කළ දයාසිරි ජයසේකර සහ ප්‍රසන්න රණතුංග වාග් සංග්‍රාමය (වීඩියෝ)

Tuesday, 07 July 2020 - 22:24

%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%81%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B6%B1+%E0%B7%80%E0%B7%9A%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B6%8B%E0%B6%AB%E0%B7%94%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%85+%E0%B6%AF%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92+%E0%B6%A2%E0%B6%BA%E0%B7%83%E0%B7%9A%E0%B6%9A%E0%B6%BB+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%83%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1+%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%82%E0%B6%9C+%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%B8%E0%B6%BA+%28%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%29


සාමාන්‍යයෙන් පක්ෂ විපක්ෂ මත ගැටෙන දේශපාලන වේදිකාවේ මේ දිනවල විශේෂ වාග් සංග්‍රාමයක්ද දැකගත හැකියි.

ඒ දයාසිරි ජයසේකර සහ ප්‍රසන්න රණතුංග යන එකම පාර්ශ්වයේ දේශපාලන නියෝජිතයින් දෙදෙනා අතරේයි.

ප්‍රසන්න රණතුංග මහතාට අද මෙලෙස ප්‍රතිචාර දක්වා සිටියේ දයාසිරි ජයසේකර හිටපු මන්ත්‍රීවරයායි.