හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිනී විජයකලා මහේෂ්වරන්ගේ ප්‍රකාශයට අදත් දසතින් විරෝධය (වීඩියෝ)

Tuesday, 07 July 2020 - 22:28

%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B6%B4%E0%B7%94+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%9A%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94+%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%93+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%A2%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B6%BD%E0%B7%8F+%E0%B6%B8%E0%B7%84%E0%B7%9A%E0%B7%82%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%81%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%85%E0%B6%AF%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%AF%E0%B7%83%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%B0%E0%B6%BA+%28%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%29


හිරු මාධ්‍ය ජාලයේ සහෝදර නාලිකාවක් වන සූරියන් එෆ් එම් හී විලුදුගල් වැඩසටහනට එක්වෙමින් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිනී විජයකලා මහේෂ්වරන් සිදු කළ ප්‍රකාශය සම්බන්ධයෙන් අදත් විවේචන රැසක් එල්ල වුණා.
 
මේ අතර කිලිනොච්චියෙන් දේශීයව නිෂ්පාදනය කළ බෝම්බ හමුවීමත් සමඟ අද සිට යාපනය නගරය ඇතුළු උතුරු පළාතේ පොදු ස්ථානවල ආරක්ෂාව දැඩි කිරීමට ආරක්ෂක අංශ නිලධාරීන් යෙදවීමට කටයුතු කර තිබෙන