මැතිවරණයෙන් ඉවත්වීමට තීරණය කළ බව තෙවරප්පෙරුම කියයි (වීඩියෝ)

Tuesday, 07 July 2020 - 23:01

%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%89%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B6%AD%E0%B7%93%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B6%BA+%E0%B6%9A%E0%B7%85+%E0%B6%B6%E0%B7%80+%E0%B6%AD%E0%B7%99%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B7%99%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B8+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B7%92+%28%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%29


හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පාලිත තෙවරප්පෙරුම මහතා විසින් ප්‍රදර්ශනය කර තිබූ ප්‍රචාරක පුවරුවක් පොලීසියෙන් ඉවත් කිරීමට උත්සාහ කිරීමේදී උණුසුම් තත්ත්වයක් ඇතිව තිබෙනවා.

පැමිණි නිලධාරීන් විසින් තල්ලුකරදැමූ බව පවසමින් තෙවරප්පෙරුම මහතාගේ බිරිද කළුතර නාගොඩ රෝහලට ඇතුළත් කෙරුණා.

මේ අතර තමන් ඉදිරියේදී මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපතිවරයා හමුවී මැතිවරණයෙන් ඉවත්වීමට තීරණය කළ බවද පාලිත තෙවරප්පෙරුම ප්‍රකාශ කළා.