පරිසර අමාත්‍යාංශයට පැමිණි නාගයා (වීඩියෝ)

Tuesday, 07 July 2020 - 23:11

%E0%B6%B4%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B6%BB+%E0%B6%85%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%82%E0%B7%81%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%AB%E0%B7%92+%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B6%BA%E0%B7%8F+%28%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%29


පරිසර හානි වැළක්වීම සඳහා වන 5/2001 චක්‍රලේඛය අහෝසි නොකරන ලෙස ඉල්ලා සේනුජිත් හුණුකුඹුර නමැති පුද්ගලයෙක් නාගයෙකුද රැඟෙන අද පරිසර අමාත්‍යංශයට පැමිණියා.

පසුව ඔහුට අමාත්‍යංශ ලේකම්වරයා මුණගැසී සාකච්ඡා කිරීමට ද අවස්ථාව හිමිවුණා.