ටයරයක් හිසේ වැදී තුවාල ලැබූ පසිඳු යළි ජපුර සරසවියට ගිය ගමන (වීඩියෝ)

Wednesday, 08 July 2020 - 22:51

%E0%B6%A7%E0%B6%BA%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%AF%E0%B7%93+%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%BD+%E0%B6%BD%E0%B7%90%E0%B6%B6%E0%B7%96+%E0%B6%B4%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%B3%E0%B7%94+%E0%B6%BA%E0%B7%85%E0%B7%92+%E0%B6%A2%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%BB+%E0%B7%83%E0%B6%BB%E0%B7%83%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B6%B1+%28%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%29


ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ නවකවද සිද්ධියකදී ටයරයක් හිසේ වැඳීමෙන් බරපතල තුවාල ලබා සුව වූ පසිඳු හිරුෂාන් සිසුවා මාස 4 කට පමණ පසු අද එම විශ්ව විද්‍යාලය වෙත මෙලෙස පැමිණියා.