මැතිවරණයෙන් ඉල්ලා අස්වෙන්න කොමිසමට පැමිණි තෙවරප්පෙරුම (වීඩියෝ)

Thursday, 09 July 2020 - 7:00

%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%89%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%8F+%E0%B6%85%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%AB%E0%B7%92+%E0%B6%AD%E0%B7%99%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B7%99%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B8+%28%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%29


සිය අපේක්ෂක ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වීමට ඇති හැකියාව පිළිබඳ විමසීම සඳහා එක්සත් ජාතික පක්ෂ කලුතර දිස්ත්‍රික් අපේක්ෂක පාලිත තෙවරප්පෙරුම මහතා මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව වෙත පැමිණ සිටියා.

මැතිවරණ කොමිසමේ සිට යළි පාලිත තෙවරප්පෙරුම මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් කියා සිටියේ සිය අපේක්ෂක ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වීමට මේ වනවිට නොහැකි බව මැතිවරණ කොමිසම තමන්ට දැනුම්දුන් බවයි.