ගෝලීය උණුසුම ඉහල යන ලකුණු

Thursday, 09 July 2020 - 12:54

%E0%B6%9C%E0%B7%9D%E0%B6%BD%E0%B7%93%E0%B6%BA+%E0%B6%8B%E0%B6%AB%E0%B7%94%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%B8+%E0%B6%89%E0%B7%84%E0%B6%BD+%E0%B6%BA%E0%B6%B1+%E0%B6%BD%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%94
ඉදිරි වසර පහ තුළ ගෝලීය උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 1.5 කින් වැඩිවිය හැකි බව එක්සත් ජාතීන්ගේ ලෝක කාලගුණ සංවිධානය පවසනවා.

එලෙස උෂ්ණත්වය වැඩිවීමේ සම්භාවිතාව සියයට 70 ක් බවයි ඔවුන් පෙන්වා දෙන්නේ.

නූතන මානව ක්‍රියාකාරකම් මගින් අනවශ්‍ය ලෙස හරිතාගාර වායු පරිසරයට මුදාහැරීම පෘථිවියේ උෂ්ණත්වය ඉහළයාමට මූලික හේතුවක් වී තිබෙනවා.

උෂ්ණත්වය ඉහළ යාම පාලනය කර නොගතහොත් ජලගැලීම්, සුළි කුණාටු වැනි දරුණු විපාකවලට මුහුණදීමට සිදුවිය හැකි බවයි ලෝක කාලගුණ විද්‍යා සංවිධානය පෙන්වා දෙන්නේ.