කටුනායක ගුවන්තොටුපලට යන එන ගුවන් මගීන්ට අලුත්ම ආරංචියක්

Thursday, 09 July 2020 - 13:08

%E0%B6%9A%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%9A+%E0%B6%9C%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B6%B4%E0%B6%BD%E0%B6%A7+%E0%B6%BA%E0%B6%B1+%E0%B6%91%E0%B6%B1+%E0%B6%9C%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B6%9C%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A7+%E0%B6%85%E0%B6%BD%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%B8+%E0%B6%86%E0%B6%BB%E0%B6%82%E0%B6%A0%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
කටුනායක ගුවන්තොටුපලට යන එන ගුවන් මගීන්ට අලුත්ම ආරංචියක්
කටුනායක ගුවන්තොටුපලට නව වෛද්‍ය රසායනාගාරයක්

කටුනායක ගුවන්තොටුපල වෙත පැමිණෙන ගුවන් මගීන්ට නොමිලේ පී.සී.ආර්. පරීක්ෂණ සිදුකිරීම සහ ඒවායේ ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීමට නවතම වෛද්‍ය රසායනාගාරයක් කටුනායක ගුවන්තොටුපලේදී අද විවෘත කෙරුණා.

මගීන් 500 දෙනෙකුගේ පී.සී.ආර්. පරීක්ෂණ දිනයක් තුලදී සිදුකිරීමේ හැකියාව මෙහිදී පවතින අතර, මෙම වෛද්‍ය රසායනාගාරය සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් ස්ථාපිත කරනු ලැබුවේ දිවයිනේ විවිධ රෝහල් සඳහා පරිත්‍යාග ලෙස ලැබී තිබූ වෛද්‍ය රසායනාගාර උපකරණ භාවිත කරමින්.