ඓතිහාසික කෞතුකාගාරය දේවස්ථානයක් නොකරන්නැයි ඉල්ලීමක්

Sunday, 12 July 2020 - 9:33

%E0%B6%93%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%84%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B6%9A%E0%B7%9E%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%BA+%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AE%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%9C%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B6%BA%E0%B7%92+%E0%B6%89%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B7%8A
තුර්කිය විසින් ඓතිහාසික හගියා සොෆියා කෞතුකාගාරය ඉස්ලාමීය දේවස්ථානයක් බවට පත් කිරීම සඳහා ගනු ලැබූ තීරණය වෙනස් කරන ලෙස ලෝක දේවස්ථාන මණ්ඩලය ඉල්ලීමක් කරනවා.

අධිකරණ නියෝගයක් මගින් මෙම වසර 1,500ක් පැරණි ගොඩනැගිල්ල ඉස්ලාමීය දේවස්ථානයක් බවට පත් කිරීමට අවසර ලබාදුන්නේ ජනපති අර්ඩවාන්ගේ රජයේ ඉල්ලීම අනුවයි.

මුලින්ම ක්‍රිස්තියානි දේවස්ථානයක් වූ මෙම ගොඩනැගිල්ල 1853 වසරේ ඔටෝමාන් අධිරාජ්‍යයා විසින් ඉස්ලාමීය දේවස්ථානයක් බවට පත් කළා. කෙසේ නමුත් යුනෙස්කෝ ලෝක උරුමයක් වන එය 1934 සිට ක්‍රියාත්මක වූයේ කෞතුකාගාරයක් ලෙසයි.