ඉදිරි දින කිහිපය නිවාඩු දින බවට පැතිර යන ප්‍රචාර අසත්‍ය බව රජය නිවේදනය කරයි

Sunday, 12 July 2020 - 10:14

%E0%B6%89%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92+%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%B1+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B6%BA+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%A9%E0%B7%94+%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%B1+%E0%B6%B6%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%BB+%E0%B6%BA%E0%B6%B1+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%A0%E0%B7%8F%E0%B6%BB+%E0%B6%85%E0%B7%83%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B6%B6%E0%B7%80+%E0%B6%BB%E0%B6%A2%E0%B6%BA+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%9A%E0%B6%AF%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%92
ඉදිරි දිනවලදී රජය විසින් නිවාඩු දින ප්‍රකාශයට පත් කරන බවට පැතිර යන රාවය මුළුමනින්ම අසත්‍ය බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල් නාලක කළුවැව ප්‍රකාශ කළා.

එලෙස ඉදිරි දින කිහිපය නිවාඩු දින බවට රජය විසින් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇතැයි ඊයේ දිනයේ සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ ප්‍රචාරයක් පළවූ අතර, ඒ පිළිබඳව දහස් දක්වමිනුයි ඔහු මේ බව කියා සිටියේ.