ජගත් ආරක්ෂක මණ්ඩලයේ විශේෂ රැස්වීමක් ලබන බදාදා

Sunday, 12 July 2020 - 13:05

%E0%B6%A2%E0%B6%9C%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%86%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%9A+%E0%B6%B8%E0%B6%AB%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B6%BD%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%81%E0%B7%9A%E0%B7%82+%E0%B6%BB%E0%B7%90%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%BD%E0%B6%B6%E0%B6%B1+%E0%B6%B6%E0%B6%AF%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B7%8F
යුද ගැටුම් පවතින යේමන වෙරළේ නවතා ඇති බොර තෙල් බැරල් එකොළොස් ලක්ෂයක් රැගත් නෞකාවක් මුහුදුබත් වීමේ අවදානම පිළිබඳව එක්සත් ජාතීන්ගේ ආරක්ෂක මණ්ඩලය ලබන බදාදා විශේෂ රැස්වීමක් කැඳවා තිබෙනවා.

වසර 45ක් පැරණි එම නෞකාව යේමනයේ හොඩෙයිඩා වරායේ නතර කර ඇති අතර, එහි තත්ත්වය පරීක්ෂා කිරීම සඳහා ජගත් සංවිධාන කණ්ඩායමට ඉරානයේ සහය ලබන යේමනයේ හවුති කැරලිකරුවන්ගෙන් ඉඩ ලැබී නැහැ.

එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ ප්‍රකාශක ස්ටෙෆාන් ඩුජාරික් ප්‍රකාශ කළේ මෙම ඉන්ධන නෞකාව මුහුදුබත් වුවහොත් රතු මුහුදේ සමුද්‍ර ජීවීන්ට ඉමහත් විනාශයක් සිදුවිය හැකි බවයි.