අයිශ්වර්යා රායිට සහ ඇගේ දියණියටත් කොරෝනා (වීඩියෝ)

Sunday, 12 July 2020 - 15:13

%E0%B6%85%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B7%81%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%BA%E0%B7%8F+%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B6%A7+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B6%87%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%AB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%A7%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%B1%E0%B7%8F+%28%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%29


කොරෝනා ආසාදිත බව තහවුරු වූ සුපිරි ඉන්දීය නළු අමිතා භච්චන්ගේ ලේලිය වන සුපිරි නිළි අයිශ්වර්යා රායි භච්චන්ට සහ ඇගේ දියණිය වන ආරාධ්‍යා භච්චන්ට ද කොරෝනා ආසාදිත බව තහවුරු වී තිබෙනවා.

ඉන්දීය මාධ්‍ය වාර්තා සඳහන් කළේ අමිතා භච්චන්ගේ බිරිඳ වන ඡයා භච්චන්ගේ පී.සී.ආර්. පරීක්ෂණවලදී ඇයට වෛරසය ආසාදනය වී නොමැති බව තහවුරු වී ඇති බවයි.