මහමැතිවරණයේ තැපැල් ඡන්දය සලකුණු කිරීම ඇරඹේ

Monday, 13 July 2020 - 10:17

%E0%B6%B8%E0%B7%84%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%AD%E0%B7%90%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%A1%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B6%BA+%E0%B7%83%E0%B6%BD%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%94+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8+%E0%B6%87%E0%B6%BB%E0%B6%B9%E0%B7%9A
මහමැතිවරණයට අදාළ තැපැල් ඡන්ද සලකුණු කිරීමේ පළමු අදියර මේ වනවිට ආරම්භ වී තිබෙනවා.

සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරි කාර්ය මණ්ඩලවලට අදාලව තැපැල් ඡන්ද විමසීම ආරම්භ වුණේ පෙරවරු 9 ටයි.

පස්වරු 4 දක්වා තැපැල් ඡන්දය සලකුණු කිරීමට පහසුකම් සලසා ඇති බවයි මැතිවරණ කොමිසම ප්‍රකාශ කළේ.

මහමැතිවරණයේ තැපැල් ඡන්ද භාවිත කිරීම සඳහා දින 7 ක් වෙන් කර ඇති අතර, ඒ අනුව, අද, හෙට, අනිද්දා සහ 16,17 මෙන්ම 20, 21 යන දිනවලදී තැපැල් ඡන්ද සලකුණු කිරීම සිදුකෙරෙනවා.

සමාජ දුරස්ථභාවය පවත්වා ගැනීම, මුඛ ආවරණ පැළඳීම සහ දෑත් විෂබීජහරණය කිරීම යනාදී සෞඛ්‍ය ආරක්ෂක ක්‍රමවේදයන් ඡන්දදායකයින් විසින් අනුගමනය කළ යුතු අතර, ඡන්දය සලකුණු කිරීම සඳහා නිල් හෝ කළු පෑනක් රැගෙන ඒම සුදුසු බවයි මැතිවරණ කොමිසම පෙන්වා දෙන්නේ.