ස්වර්ණමහල් මුල්‍ය සමාගමේ සහ ETI හි සියලු ව්‍යාපාරික කටයුතු අත්හිටුවයි (වීඩියෝ)

Monday, 13 July 2020 - 12:03

%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AB%E0%B6%B8%E0%B7%84%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B7%84+ETI+%E0%B7%84%E0%B7%92+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BD%E0%B7%94+%E0%B7%80%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B6%9A%E0%B6%A7%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%94+%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B7%92+%28%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%29


අද සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි ඊ.ටී.අයි. ෆිනෑන්ස් ලිමිටඞ් සහ ස්වර්ණමහල් ෆයිනෑන්ෂියල් සර්විසස් පී.එල්.සී., ආයතනවල ව්‍යාපාර කටයුතු අත්හිටුවීමට මහබැංකුව පියවර ගෙන තිබෙනවා.

ඒ අනුව, 2000 අංක 56 දරණ කල්බදු මූල්‍යකරණ පනතට අනුව, මෙම ආයතනවලට නිකුත් කර තිබූ ලියාපදිංචි මූල්‍ය කල්බදු ආයතන ලියාපදිංචි සහතිකයන් අත්හිටුවූ බවයි මහබැංකුවේ බැංකු නොවන මූල්‍ය ආයතන අධීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ.

මෙම තීරණයත් සමඟ මහබැංකුවේ තැන්පතු රක්ෂණ හා ද්‍රවශීලතා ආධාර ක්‍රමය මගින් මෙම ආයතනවල තැන්පතුකරුවන්ට වන්දි ගෙවීමට අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගෙන ඇති බව මහබැංකුව සඳහන් කළා.

ඒ අනුව, ඊ.ටී.අයි. ෆිනෑන්ස් ලිමිටඞ් ආයතනයේ සමස්ත තැන්පතුකරුවන් 38,111 දෙනා අතුරින් 28,554 කට තම සමස්ත තැන්පතු මුදල් ලබා ගැනීමට හැකියාව පවතින බව මහබැංකුව සඳහන් කළා.

ඉතිරි තැන්පතුකරුවන් 9557 දෙනාට, මූලිකව තම තැන්පතු මුදලින් කොටසක් ලෙස රුපියල් හයලක්ෂයක මුදලක් ලබා දෙන බවයි මහබැංකුව කියා සිටියේ.

ස්වර්ණමහල් ෆයිනෑන්ෂියල් සර්විසස් ආයතනයේ සමස්ත තැන්පතුකරුවන් 8726 දෙනාගෙන් 7802 දෙනෙකුට තම සමස්ත තැන්පතු මුදල ලබා ගැනීමට හැකියාව පවතිනවා.

ඉතිරි තැන්පතුකරුවන් 924 දෙනාට තැන්පතු මුදලින් කොටසක් ලෙස රුපියල් හය ලක්ෂයක මුදලක් මූලිකව ලබාදෙන බවයි මහබැංකුව වැඩිදුරටත් කියා සිටියේ.