ලංගම හා පෞද්ගලික බස්රථ තුළ වෙළඳාම නැවැත්වීමට උපදෙස්

Monday, 13 July 2020 - 14:16

%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B6%B8+%E0%B7%84%E0%B7%8F+%E0%B6%B4%E0%B7%9E%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B6%B6%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%BB%E0%B6%AE+%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%85+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%B3%E0%B7%8F%E0%B6%B8+%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B6%8B%E0%B6%B4%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B7%83%E0%B7%8A
කොරෝනා වෛරසය හමුවේ සියලුම පෞද්ගලික හා ලංගම බස් රථ තුල සිදුකෙරෙන වෙළඳාම් වහාම නැවැත්වීමට පියවර ගන්නා ලෙස ප්‍රවාහන සේවා කළමනාකරණ අමාත්‍යවරයා ජාතික ගමනාගමන කොමිසමට සහ ලංකා ගමනාගමන කොමිසම් සභාවට උපදෙස් ලබාදී තිබෙනවා.

සෞඛ්‍යාරක්ෂිත පිලිවෙත් අනුගමනය නොකරමින් කටයුතු කිරීම ගැන ජනතාවගෙන් ලැබුණු පැමිණිලි සැලකිල්ලට ගනිමින් මෙම උපදෙස් ලබාදී ඇති බව සඳහන්.

එම වෙළඳාම් පාලනය සඳහා ආරක්ෂක අංශවල සහයෝගය ලබා ගන්නා ලෙසට විෂය භාර අමාත්‍යවරයා නිලධාරින්ට උපදෙස් ලබා දී තිබෙනවා.

දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පසුගිය මාර්තු මාසයේ සිට සියලු දුම්රිය තුළ ජංගම අලෙවිකරුවන් ඇතුළුවීම වැළැක්වීමටයි පියවර ගනු ලැබුවේ.