මොනරාගල දිස්ත්‍රික් ප්‍රධාන සංඝනායක හා අධිකරණ සංඝනායක හිමිවරුන් පත්වෙයි

Monday, 13 July 2020 - 16:55

%E0%B6%B8%E0%B7%9C%E0%B6%B1%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B6%BD+%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%B1+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B6%9D%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%9A+%E0%B7%84%E0%B7%8F+%E0%B6%85%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%AB+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B6%9D%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%9A+%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92
සියම් මහ නිකායේ අස්ගිරි විහාර පාර්ශවයේ මොනරාගල දිස්ත්‍රික් ප්‍රධාන සංඝනායක තනතුර සඳහා ඓතිහාසික යුධගනා රජමහා විහාරධිපති ශ්‍රාස්ත්‍රපති පූජ්‍ය ගල්ටම්වත්තේ නන්දරතන හිමියන් පත් කර තිබෙනවා.

එමෙන්ම මොනරාගල දිස්ත්‍රික් අධිකරණ සංඝනායක ධූරය සදහා දෙමටමල් රජමහා විහාරධිපති පූජ්‍ය ගල්ටැම්වත්තේ පුන්‍යානන්ද හිමියන් පත්කිරීම පසුගියදා සිදු කෙරුනා.

ඒ, අස්ගිරි මහා විහාරීය උපොසථාගාරයේ දී, අස්ගිරි මහා විහාරීය ශ්‍රිමත් මහ නායක හිමියන් ප්‍රමුඛ කාරක සංඝ සභාවේ ප්‍රධානත්වයෙන්.