වූහාන් හි ගං වතුරෙන් 141 දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට

Monday, 13 July 2020 - 20:14

%E0%B7%80%E0%B7%96%E0%B7%84%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%84%E0%B7%92+%E0%B6%9C%E0%B6%82+%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+141+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%94+%E0%B6%A2%E0%B7%93%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%BA%E0%B6%A7
කොවිඩ් වසංගතයේ මූලාරම්භය සිදුවූ වූහාන් නගරය පිහිටි හුබෙයි ප්‍රාන්තය ඇතුළු චීනයේ ප්‍රාන්ත රැසක මේ වන විට පවතින ගිම්හාන ජල ගැලීම් හේතුවෙන් පුද්ගලයන් 141 දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත්වී තිබෙනවා.

ජල ගැල්මෙන් නිවාස 28,000කට හානි සිදුව ඇති අතර, පීඩාවට පත්වූ සංඛ්‍යාව මිලියන 38කට ආසන්නයි.