දේශීය ආදායම් සේවකයින්ගේ දිරි දීමනා ලබාදීම කඩිනමින් කිරීමට අගමැතිගෙන් උපදෙස් (වීඩියෝ)

Tuesday, 14 July 2020 - 14:22

%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%81%E0%B7%93%E0%B6%BA+%E0%B6%86%E0%B6%AF%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%9A%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92+%E0%B6%AF%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B7%8F+%E0%B6%BD%E0%B6%B6%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B7%93%E0%B6%B8+%E0%B6%9A%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B6%85%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%8B%E0%B6%B4%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B7%83%E0%B7%8A+%28%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%29


දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා ආදායම් ඉලක්ක සම්පූර්ණ කිරීම වෙනුවෙන් ගෙවනු ලබන දිරි දීමනාව කඩිනමින් ලබාදීමට පියවර ගන්නැයි අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ  මුදල් අමාත්‍යංශයට උපදෙස් ලබා දී තිබෙනවා.

දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවේ වෘත්තීය සමිති සහ අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ අතර සාකච්ඡාවක් අරලියගහ මන්දිරයේදී ඊයේ (13) පැවැත්වුණා.

එහිදී අග්‍රාමාත්‍යවරයා මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් එස්ග ආර්ගආටිගලට උපදෙස් ලබා දී ඇත්තේ දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා ආදායම් ඉලක්ක සම්පූර්ණ කිරීම වෙනුවෙන් ගෙවනු ලබන දිරිදීමනාව හැකි ඉක්මනින් ලබාදීමට පියවර ගන්නා ලෙසයි.

ඒ අනුව ඉදිරි සතිය තුළ 2019 වර්ෂයට අදාල දිරි දීමනා ගෙවීම සිදුකෙරෙනු ඇති බව අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය නිවේදනය කළා.

දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තු නිලධාරීන් කැපවීමෙන් සිය සේවය ඉටුකිරීම රජයක් වශයෙන් අගය කරන බව අග්‍රාමාත්‍යවරයා මෙහිදී සඳහන් කර තිබෙනවා.

කොවිඩ් අර්බුදය සමයේ වුවත් සේවකයින්ට හිමිවිය යුතු දිරි දිමනාව ලබාදීමට රජය ගන්නා ක්‍රියාමාර්ග සම්බන්ධයෙන් දෙපාර්තමේන්තු සේවකයින්ගේ ගෞරවය සහ ස්තූතිය පළකරන බව මෙහිදී දේශීය ආදායම් වෘත්තීය සමිති නියෝජිතයින් සඳහන් කර තිබෙනවා.