බලධාරීන්ගේ ඇස නොගැටුණු ගමට යන්න බැරි සන්තයාකල්ලිය පාලම (වීඩියෝ)

Thursday, 16 July 2020 - 15:01

%E0%B6%B6%E0%B6%BD%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B6%87%E0%B7%83+%E0%B6%B1%E0%B7%9C%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%94+%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1+%E0%B6%B6%E0%B7%90%E0%B6%BB%E0%B7%92+%E0%B7%83%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%9A%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B6%B8+%28%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%29


පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ මුන්දලම සන්තයාකල්ලිය ගම්මානයට පිවිසීමට ඇති මාර්ගයේ  අද වන විට යතුරු පැදියකටවත් ඒ මතින් ගමන් කිරීම අපහසු වී තිබෙනවා.

ඒ මෙම මාර්ගයේ ආච්චිතෝට්ටම් ඇල මත ඇති මුන්දලම සන්තයාකල්ලිය පාලම වසර 2ක පමණ සිට දැඩි ලෙස අබලන් වී තිබීම හේතුවෙන්.

පසුගිය වසරේ ඇති වූ ජල ගැලීම් හේතුවෙන් මෙම පාලමට තවත් හානි සිදුවී ඇති බවයි ප්‍රදේශවාසීන් පවසන්නේ.

තමන් විදින අපහසුතා පිළිබඳ ගම්වාසීන් බලධාරීන්ට දැනුම්දුන්නද ඒවා මේ වනවිට පත්ව ඇත්තේ ඉටු නොවනා පොරොන්දු බවටයි.