බොරැල්ල වෛද්‍ය පර්යේෂණ ආයතනයෙන් පී.සී.ආර් පරීක්ෂණ 36,101ක්

Thursday, 16 July 2020 - 15:58

%E0%B6%B6%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B7%90%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD+%E0%B7%80%E0%B7%9B%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B6%B4%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%BA%E0%B7%9A%E0%B7%82%E0%B6%AB+%E0%B6%86%E0%B6%BA%E0%B6%AD%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%93.%E0%B7%83%E0%B7%93.%E0%B6%86%E0%B6%BB%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%AB+36%2C101%E0%B6%9A%E0%B7%8A
කොරෝනා වෛරසය පාලනය සහ මැඩපැවැත්වීම සඳහා ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳව තීන්දු තීරණ ගැනීමට ඒ සඳහා පත් කර ඇති විශේෂ ක්‍රියාකාරි කාර්ය සාධන සමාලෝචන කමිටුව අද රැස්වුණා.

ඒ විෂය භාර අමාත්‍ය පවිත්‍රා වන්නිආරච්චිගේ ප්‍රධානත්වයෙන්.

එහිදී සිදුකරන පී.සී.ආර්. පරීක්ෂණ වල වත්මන් තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡාවට බඳුන් වී තිබෙනවා.

පසුගිය පෙබරවාරි මස 18 වනදා සිට ජූලි මස 15 වනදා දක්වා දිවයින පුරා පී.සී.ආර් පරීක්ෂණ 131,527ක් සිදුකර ඇති අතර ඉන් වැඩිම පී.සී.ආර් පරීක්ෂණ සංඛ්‍යාවක් බොරැල්ල වෛද්‍ය පර්යේෂණ ආයතනය විසින් සිදුකර තිබෙනවා.

එය 36,101 ක්.