කොස්ගොඩ තාරකගේ මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම මෙහෙයවූ යුවළක් අත්අඩංගුවට

Thursday, 16 July 2020 - 16:30

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B7%9C%E0%B6%A9+%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%80%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B6%A2%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%B8+%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B7%84%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%80%E0%B7%96+%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%85%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%85%E0%B6%A9%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%A7
පාතල සාමාජික කොස්ගොඩ තාරකගේ මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම මෙහෙයවූ යුවළක් පොලිස් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.

34 හැවිරිදි කාන්තාවක් සහ 43 හැවිරිදි පිරිමි පුද්ගලයෙකු මෙලෙස අත්අඩංගුවට පත්වී ඇති බවයි පොලිසිය සඳහන් කළේ.