පළමු ශ්‍රේණියේ සිට 5 වන ශ්‍රේණිය දක්වා සිසුන්ට පෝෂණ මල්ලක්

Thursday, 16 July 2020 - 17:33

%E0%B6%B4%E0%B7%85%E0%B6%B8%E0%B7%94+%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%9A%E0%B6%AB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%A7+5+%E0%B7%80%E0%B6%B1+%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%9A%E0%B6%AB%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%AF%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%8F+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B7%9D%E0%B7%82%E0%B6%AB+%E0%B6%B8%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B6%9A%E0%B7%8A
හඳුනාගත් පාසල් 7716 ක පළමු ශ්‍රේණියේ සිට පස්වන ශ්‍රේණිය දක්වා සිසු දරුවන්ට පෝෂණ මළු බෙදා හැරීමේ වැඩසටහනක් ආරම්භ කර තිබෙනවා.

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, ලෝක ආහාර වැඩසටහන සමඟ මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරන අතර, එහි සමාරම්භක අවස්ථාව ඊයේ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කලපලුවාව ශ්‍රී සිද්ධාර්ථ විද්‍යාලයේදී පැවැත්වුණා.

දිවයින පුරා පාසල්වල පළමු ශ්‍රේණියේ සිට පස්වන ශ්‍රේණිය දක්වා දරුවන් මිලියන 1.7 කට ආසන්න පිරිසක් සිටින බවයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේ.

පාසල් පෝෂණ මුළු රටපුරා දරුවන් වෙත බෙදා හැරීමේ ක්‍රියාවලියට සමූපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව ද එක්ව සිටිනවා.