රෝග ලක්ෂණ රහිත රෝගීන්ගෙන් කොරෝනා පැතිරීම පිළිබඳව ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය පැහැදිලි කරයි

Thursday, 16 July 2020 - 18:47

%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%9C+%E0%B6%BD%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%AB+%E0%B6%BB%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%AD+%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%9C%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%B1%E0%B7%8F+%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B7%85%E0%B7%92%E0%B6%B6%E0%B6%B3%E0%B7%80+%E0%B6%BD%E0%B7%9D%E0%B6%9A+%E0%B7%83%E0%B7%9E%E0%B6%9B%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B7%84%E0%B7%90%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%92+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%92
රෝග ලක්ෂණ රහිත රෝගීන්ගෙන් කොරෝනා ව්‍යාප්ත නොවන බව සමාජ මාධ්‍ය වල හුවමාරු වන වීඩියෝ පටයක් පිළිබඳව ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය විසින් පැහැදිලි කිරීමක් සිදු කර තිබෙනවා.

රෝග ලක්ෂණ නොපෙන්වන රෝගීන්ගෙන් කොරෝනා ව්‍යාප්ත වීමට ඇති අවදානම අවම බව ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ තාක්ෂණික ප්‍රධානියෙක් විසින් සිදුකල ප්‍රකාශයක්ද හුවමාරු වන අදාළ වීඩියෝවේ ඇතුළත්.

මෙම ප්‍රකාශයට මහජන සෞඛ්‍ය විශේෂඥයන්ගෙන් විරෝධයක් පළ කෙරුණා.

මේ හේතුවෙන් ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය විශේෂ නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ප්‍රකාශ කළේ,රෝග ලක්ෂණ පෙන්වන පුද්ගලයෙන්ගේ කෙළ බිදිති මගින් කොවිඩ් -19 වෛරසය ව්‍යාප්ත වන බවත් රෝග ලක්ෂණ නොපෙන්වන රෝගීන්ගෙන් කොරෝනා ව්‍යාප්ත වීම ගැන පැහැදිළි පිළිතුරක් සැපයීමට නොහැකි බවයි.

2020.06.08 වනදා පැවති මාධ්‍ය හමුව


2020.06.09 WHO