පදික වේදිකාවේ වාහන නතර කරන පුද්ගලයන්ට නීතිය දැඩි වෙයි

Thursday, 16 July 2020 - 18:32

%E0%B6%B4%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B7%80%E0%B7%9A%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B7%84%E0%B6%B1+%E0%B6%B1%E0%B6%AD%E0%B6%BB+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%B1+%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B6%BD%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A7+%E0%B6%B1%E0%B7%93%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%AF%E0%B7%90%E0%B6%A9%E0%B7%92+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92
අනවසර ස්ථානවල සහ පදික වේදිකාවන් හි නවතා තබන යතුරුපැදි මෙන්ම වාහන සම්බන්ධයෙන් නීතිමය පියවර ගැනීමට කටයුතු කරන බව නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත් රෝහණ ප්‍රකාශ කළා.

ඊට අදාළ මෙහෙයුම් හෙට සිට ආරම්භ කරන බවයි ඔහු කියා සිටියේ.