තැපැල් ඡන්දය සිව්වන දිනටත්

Thursday, 16 July 2020 - 20:11

%E0%B6%AD%E0%B7%90%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%A1%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B6%BA+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%B1+%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B6%A7%E0%B6%AD%E0%B7%8A
මහ මැතිවරණයට අදාළ තැපැල් ජන්දය ප්‍රකාශ කිරීම අද හතරවන දිනටත් සිදුකෙරුණා.

පොලිස් ස්ථාන, ආරක්ෂක හමුදා, සිවිල් ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව, සෞඛ්‍ය අංශ ,දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල හා මැතිවරණ කාර්යාලවල තැපැල් ජන්දය සලකුණු කිරීමයි අද සහ හෙට දිනයේදී සිදුකෙරෙන්නේ.

නොවැලක්විය හැකි හේතුවක් මත වෙන්කරන ලද දිනයන් හි තැපැල් ඡන්දය සලකුණු කිරීමට නොහැකි වු තැපැල් ඡන්ද දායකයෙකුට ලබන 20 සහ 21 යන දෙදින අදාල සහතික කිරීමේ නිලධාරියාගේ කාර්යාලය පිහිටි දිස්ත්‍රික්කයේ දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යාලයේදි ඒ සදහා අවස්ථාව සලසා දී ඇති බවයි මැතිවරණ කොමිසම සඳහන් කළේ.