චීනයේ ඇමරිකානු කොන්සල් කාර්යාලය වසා දමයි

Monday, 27 July 2020 - 12:55

%E0%B6%A0%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%94+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B6%BA+%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B7%8F+%E0%B6%AF%E0%B6%B8%E0%B6%BA%E0%B7%92
චීනයේ චෙන්ඩු නගරයේ පිහිටි ඇමරිකානු කොන්සල් කාර්යාලය වසා දමා රාජතාන්ත්‍රික කාර්ය මණ්ඩලය ඉන් පිටව ගොස් තිබෙනවා.

ඒ, පැය 72 ක් තුළ එම කාර්යාලය වසා දමන ලෙසට චීනය සිදුකළ දැනුම්දීමක් අනුවයි.

වීසා වංචා චෝදනා එල්ලවූ චීන විද්‍යාඥවරියකට රැකවරණ සැළසූ බවට චෝදනා කරමින් ඇමරිකාවේ හූස්ටන්හි චීන කොන්සල් කාර්යාලය වසා දැමීමට චීනය පසුගිය සතියේ කටයුතු කළා.

ඒ, ඇමරිකාව කළ දැනුම්දීමක් අනුවයි. ඊට ප්‍රතිචාර ලෙස චීනයේ චෙන්ඩු නගරයේ පිහිටි ඇමරිකානු කොන්සල් කාර්යාලය වසා දැමීමටයි චීන රජය නියෝග කර ඇත්තේ.