මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ නාරාහේන්පිට කාර්යාලය 4 සහ 5 වැසේ

Saturday, 01 August 2020 - 12:32

%E0%B6%B8%E0%B7%9D%E0%B6%A7%E0%B6%BB%E0%B7%8A+%E0%B6%BB%E0%B6%AE+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B7%84%E0%B6%B1+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B6%B8%E0%B7%9A%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B7%84%E0%B7%9A%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%A7+%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B6%BA+4+%E0%B7%83%E0%B7%84+5+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B7%83%E0%B7%9A
ඡන්ද මධ්‍යස්ථානයක් ලෙස යොදා ගන්නා බැවින් ලබන 4 සහ 5 යන දිනවල නාරාහේන්පිට - ඇල්විටිගල මෝටර් රථ දෙපාර්තමේන්තු කාර්යාලය සාමාන්‍ය රාජකාරී සඳහා විවෘත නොකෙරෙන බව එම දෙපාර්තමේන්තුව දැනුම් දෙනවා.

ලබන 5 වන දා පැවැත්වීමට නියමිත මහ මැතිවරණයේ ඡන්ද විමසීමට අදාළව එම දෙපාර්තමේන්තු කාර්යාලය නැගෙනහිර - කොළඹ ඡන්ද කොට්ඨාශයට අයත් අංක 6 සහ 7 ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන ලෙස යොදා ගන්නා බව ගැසට් මගින් මේ වන විටත් ප්‍රකාශයට පත් කර අවසන්.

ඒ හේතුවෙන් ඡන්ද විමසීමේ කටයුතුවලට අදාළව එම ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන බාධාවකින් තොරව පවත්වාගෙන යාම සඳහා අවශ්‍ය පහසුකම් සැලසීමට මෙම පියවර ගත් බවයි මෝටර් රථ ප්‍රවාහන කොමසාරිස් ජනරාල් සුමිත් අලහකෝන් සඳහන් කළේ.