අධිකරණ නියෝගයට අනුව වරාය සේවකයන් මාර්ගය විවෘත කරයි

Saturday, 01 August 2020 - 19:10

%E0%B6%85%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%AB+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%E0%B6%9C%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%85%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B7%80+%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%BA+%E0%B7%83%E0%B7%9A%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B6%BA+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%98%E0%B6%AD+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%92


කොළඹ වරාය ප්‍රධාන මාර්ගය අවහිර නොකිරීම, ඒ අවට රජයේ ආයතනවලට ඇතුළුවීම සහ මහජන පීඩාව ඇතිවන අයුරින් කටයුතු කිරීම වළකාලමින් කටයුතු කරන ලෙසට ලැබුණු අධිකරණ නියෝගයට අනුව වරාය සේවකයන් මාර්ගය විවෘත කර තිබෙනවා.

කෙසේවෙතත් උද්ඝෝෂණය අඛණ්ඩ පැවැත්වෙන බවයි පොලිසිය සඳහන් කළේ.