ලක්ෂ දහයකගේ රැකියා අහිමිවීමේ අවදානමක් - රනිල් (වීඩියෝ)

Saturday, 01 August 2020 - 19:42

%E0%B6%BD%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82+%E0%B6%AF%E0%B7%84%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B6%BB%E0%B7%90%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F+%E0%B6%85%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%9A+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B6%AF%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B7%8A+-+%E0%B6%BB%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%28%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%29


ඉදිරියේදී ලක්ෂ 10 ක පිරිසකගේ රැකියා අහිමිවීමේ අවදානමක් මතුව ඇති බව එක්සත් ජාතික පක්ෂය පවසනවා.

එහි නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මෙම අදහස් පළ කළේ අද කැස්බෑව ප්‍රදේශයේ පැවති ජනහමුවකට එක්වෙමින්.