ශානි අබේසේකරට එරෙහිව කළ පැමිණිලිවල ප්‍රගතිය සොයන්න සිංහලේ සංවිධානය යයි (වීඩියෝ)

Saturday, 01 August 2020 - 20:12

%E0%B7%81%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%92+%E0%B6%85%E0%B6%B6%E0%B7%9A%E0%B7%83%E0%B7%9A%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%A7+%E0%B6%91%E0%B6%BB%E0%B7%99%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B7%80+%E0%B6%9A%E0%B7%85+%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%AB%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B6%BD+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%9C%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B7%83%E0%B7%9C%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%82%E0%B7%84%E0%B6%BD%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B7%92+%28%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%29


ශානි අබේසේකර සම්බන්ධයෙන් මීට පෙර සිදුකළ පැමිණිලිවල ප්‍රගතිය විමසා බැලීම සඳහා සිංහලේ ජාතික සංවිධානයේ නියෝජිතයින් පිරිසක් අද පස්වරුවේ කොළඹ අපරාධ කොට්ඨාශයට දෙපාර්තමේන්තුවට පැමිණියා.